Dette er persondata- og privatlivspolitik gældende for Inner Drive – Krop Trivsel Udvikling
samt for besøgene på webstedsadressen: https://www.innerdrive.dk

Inner Drive – Krop Trivsel udvikling /v Lonni Birkebæk Clausen tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt.

Jeg behandler dine data sikkert, fortroligt og respektfuldt i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Du kan her læse, hvordan jeg indsamler, opbevarer og behandler dine data, og hvad dine rettigheder er. 

DATAANSVARLIG:

Inner Drive – Krop Trivsel Udvikling /v. Lonni Birkebæk Clausen

Femte Maj Plads 3, 2. tv.

5700 Svendborg

lbc@innerdrive.dk

Telefon 9391 3434

CVR nr 40810625

 

INDHENTNING OG BEHANDLING AF PERSONDATA

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du bliver oplyst om dette på dét tidspunkt, hvor du giver mig dine persondata.

Jeg indsamler og behandler data til følgende formål:

 • For at kunne svare retur, når du kontakter Inner Drive
 • For at kunne planlægge og gennemføre individuelle sessioner og behandlinger samt journalføring af disse.
 • For at kunne planlægge og gennemføre workshops og undervisningsforløb, der rammer deltagernes behov.
 • Udsendelse af nyhedsbreve.
 • For at kunne levere online produkter.
 • Udbredelse af kendskabet til mine ydelser.
 • Opfyldelse af lovkrav, fx. regnskabslovens regel om opbevaring af fakturaer i min. 5 år.

 

Behandling af persondata, ved brug af kontaktformular på hjemmesiden og ved tilmelding til nyhedsbrev

Når du har spørgsmål til mig vedr. mine ydelser eller andet, så bruger du enten kontaktformular, email eller telefon. Herigennem behandler vil jeg behandle dine personoplysninger for at kunne svare tilbage. Jeg behandler kun den information du giver mig i forbindelse med kommunikationen. 

Kontaktformular

Benytter du sidens kontaktformular vil dine kontaktoplysninger og yderligere information blive sendt til mailadressen kontakt@innerdrive.dk som administreres af ejer af Inner Drive, Lonni Birkebæk Clausen. Det anbefales at du aldrig sender cpr.nr eller andre personfølsomme oplysninger via hjemmesiden.

Nyhedsbrev

For tilmelding til nyhedsbrev, indsamler jeg dit navn og din mail-adresse.
Hvis du ved tilmelding har sat kryds i feltet, at du bekræfter, at du tilmelder dig mit nyhedsbrev, og derfor vil modtage tips og markedsføring, behandler jeg din e-mail adresse og navn, indtil det ikke længere er relevant. I praksis betyder det indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra mig.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre, enten ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af mine nyhedsbreve, eller du kan skrive til lbc@innerdrive.dk.

Behandling af persondata ved køb af online og fysiske kurser, undervisningsforløb, workshops mm.

Jeg indsamler og anvender data om dig for at gøre min undervisning bedre og målrette den mine deltageres behov, samt for at kunne give dig individuel sparring på de udfordringer du oplever.

Ved tilmelding til online eller fysisk workshops, kursus-forløb, individuelle forløb samt rådgivning kan jeg indsamle følgende data om dig og din virksomhed:

 • Almindelige persondata, fx navn og alder. 
 • Personfølsomme data, fx om dit helbred og aktuelle trivsel i relation til dét emne, undervisningen omhandler.
 • Kontakt-oplysninger, fx tlf. nr., mail-adresse og by.
 • Dit arbejde og jobmæssig funktion og virksomhedens navn, adresse, cvr nr. 

Behandling af persondata ved individuelle sessioner og behandlinger.

Jeg indsamler og anvender data om dig for at kunne yde den bedst mulige service for dig i mine sessioner, samt til journalføring. Jeg indsamler typisk følgende data om dig:

 • Almindelige persondata, fx navn og alder.
 • Personfølsomme data, fx om dit helbred og aktuelle trivsel i relation til dét emne du henvender dig til mig om.
 • Kontakt-oplysninger, fx tlf. nr., mail-adresse og by.
Fysioterapi, individuelt eller på hold samt individuel fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgivning.

Som autoriseret fysioterapeut prof. bach. er jeg underlagt rettigheder og forpligtelser under autorisationsloven og sundhedsloven. Jeg har bl.a. journalføringspligt og skal følge særlige regler for opbevaring af dine helbredsoplysninger og evt. andre følsomme personoplysninger efter sundhedslovgivningen og journalføringsbekendtgørelsen i autorisationsloven. Disse regler gælder, når jeg yder fysioterapeutisk bistand. Jeg oplyser dig naturligvis om det, hvis dette gælder for dig og dine persondata.

Dokumentation for behandling af personoplysninger

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din fysioterapeutiske journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med klagesag, kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares ligeledes i minimum 5 år eller så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Jeg indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Det betyder, at jeg ikke anvender dine persondata til andre formål end det, jeg oprindeligt indsamlede dem til. Får jeg brug for at anvende dine persondata til andre formål, sker det kun med dit samtykke.
Jeg indsamler kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet. Du kan læse i første afsnit, hvilke formål jeg indsamler data til.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Generelt vil jeg ikke indhente personlige data om dig fra 3. part, medmindre du har bedt mig om dette, og jeg har dit klare eksplicitte samtykke. Ligeledes deler jeg ikke personfølsomme data om dig med andre, medmindre du har givet klart og eksplicit samtykke hertil.

Som fysioterapeut har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og personfølsomme oplysninger og videregivelse af disse data må som udgangspunkt kun ske med dit specifikke samtykke.  Det er ikke noget man kan give et generelt samtykke til og i tilfælde af der opstår et sådan behov vil jeg bede dig om samtykke med et specifikt formål. Ønsker andre journaloplysninger – f.eks. i forbindelse med en forsikrings eller arbejdsskadesag, kan jeg enten give dig indsigt i journal, som du så selv råder over, ellers skal der foreligge en skriftlig anmodning, hvor formålet med videregivelse er beskrevet, hvilke oplysninger der ønskes samt et skriftligt samtykke fra dig. 

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger Inner Drive -Krop Trivsel Udvikling har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab – herunder også Sygeforsikringen ”danmark”, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

ANVENDELSE AF 3. PARTER TIL HÅNDTERING AF PERSONDATA

Jeg anvender 3. parter i form af software programmer og underleverandører til håndtering og opbevaring af dine personlige data. Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere. Dette garanterer dig, at de overholder gældende lovgivning om beskyttelse af dine personoplysninger (GDPR).

Til behandling af dine betalingsoplysninger og dine køb bruger jeg Dinero.
Til tilmelding til nyhedsbreve bruger jeg <EMAIL SYSTEM>. Til personprofilering er der lavet databehandleraftale med People Tools (www.peopletools.dk), som er datasansvarlig for anonymopbevaring af profilen. Til journalføring bruges Terapeutbooking eller Easy Me. Såfremt det er fysioterapeutisk behandling på Thorséng, hvor jeg er indlejer, bookes aftalen via Thorséngs bookingsystem og dine personoplysninger vil i disse tilfælde blive behandlet med Thorsèng, som dataansvarlig (www.thorseng.dk).

KLAGE – og RETTIGHEDER OM OPLYSNING, ÆNDRING ELLER SLETNING AF PERSONDATA

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig på lbc@innerdrive.dk. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Skriv nøjagtig hvilke persondata, der er urigtige og som du ønsker rettet.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.
Hvis du trækker dit samtykke til indsamling og opbevaring af persondata tilbage, så sletter jeg dine data.
Du har ret til at kontakte mig og bede mig om at få slettet dine data, hvis du ikke længere mener, de er relevante for dét formål, som var grunden til, at jeg indsamlede dem.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, i forhold til at få tilsendt nyhedsbrevet kontakte mig på lbc@innerdrive.dk eller afmelde via det eventuelle link i bunden af nyhedsbrevet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, jeg indsamler, behandler og opbevarer dine persondata.
Modtager jeg en indsigelse, undersøger jeg om indsigelsen er berettiget, og hvis jeg finder, at den er det, stopper jeg med at behandle og opbevare dine persondata.

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Specifikt for webstedet

Kontaktformular

Benytter du sidens kontaktformular vil dine kontaktoplysninger og yderligere information blive sendt til mailadressen kontakt@innerdrive.dk som administreres af ejer af Inner Drive, Lonni Birkebæk Clausen. Det anbefales at du aldrig sender cpr.nr eller andre personfølsomme oplysninger via hjemmesiden.

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Media

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Indlejret indhold fra andre websteder

Indlæg og artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold og links (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvor længe gemmes dine data?

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så jeg kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

Hvilke rettigheder har du over dine data?

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som jeg er forpligtet til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor sendes dine data hen?

Besøgendes kommentarer og data angivet i kontaktformular kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste. Benytter du kontaktformularen sendes mail direkte til ejer Lonni Birkebæk Clausen.