Handelsbetingelser for erhvervskunder og private brugere

Almindelige salgs-, handels- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Inner Drive – Krop Trivsel Udvikling v/Lonni Birkebæk Clausens, CVR-nummer 40810625, (”Virksomheden” eller ”Inner Drive”) om salg og levering af ydelser inden for rådgivning, workshops, undervisning, events og udviklingsforløb (inkl. fysioterapi) til erhvervskunder samt udviklingsforløb (inkl. fysioterapi) til private kunder.
Nederst i dokumentet findes et tillægsafsnit som gælder for ydelsen “Fysioterapi” og ydelsen “Intern Sundhedsordning”, hvor disse skiller sig ud fra Betingelserne.

Produkter, tjenester og serviceydelser udbydes af:

Inner Drive
Krop Trivsel Udvikling v./Lonni Birkebæk Clausen
Femte Maj Plads 3, 2. tv.
5700 Svendborg

CVR 40810625

Kontakt mig på lbc@innerdrive.dk eller via kontaktformularen

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomheden/Inner Drives tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK)

Priserne under de enkelte ydelser til virksomheder som findes på websitet www.innerdrive.dk er  vejledende og angivet eksklusive moms. Ydelsen ”Fysioterapi” (se senere) er momsfritaget.

Online kurser og digitale produkter til private, som kan købes direkte via hjemmesiden er angivet inkl. moms.

Forbehold
Inner Drive tager forbehold for indtastningsfejl i forbindelse med annoncering af priser mv.
Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen forbeholder sig retten til ensidigt at ændre sine priser.
Ændres prisen midt i et igangværende forløb, som påvirker fremadrettede betalinger og aftaler med kunden, underrettes kunden direkte og med minimum 1 måneds varsel. Kunden har mulighed for at opsige aftalen, hvis denne ikke ønsker at acceptere vilkåret.

Pris 
Prisen for ydelserne sendes i et tilbud til kunden via mail og med udgangspunkt i Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens gældende prisliste (priserne angivet på websitet www.innerdrive.dk under beskrivelsen af de enkelte ydelser) på det tidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Betaling
Betaling foregår via bank overførsel efter fremsendelse af faktura til kunden. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tjenesteydelser med betalingsfrist netto 10 dage fra den dag fakturaen er dateret medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Det er muligt at modtage faktura via EAN.

Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura for tjenesteydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, sendes rykker med pålagt gebyr på 100 kr. som skal betales netto 10 dage. Har Virksomheden gjort opmærksom på forsinket betaling ved at sende rykker 2 på hinanden følgende gange og kunden fortsat ikke har betalt indenfor tidsfristen sendes sagen videre til inkasso.

Digitale produkter købt direkte på hjemmesiden:

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med Post eller fragtmand. Husk at tjekke dit spamfilter ved digitalt leveret produkter.

Produkter kan købes med både Dankort, VISA og Mastercard.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms, medmindre andet er oplyst.

Abonnementer og ratebetaling

For abonnementer og rater gælder, at abonnementsprisen eller raten, som er oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode eller rate. Kvittering for trækket tilsendes pr. mail, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Vi kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til særlige former for spamfiltre eller mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os

Opsigelse
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet ved at klikke på det link, der står i hver faktura. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales. Du kan også skrive til DIN MAIL som et link

Ratebetaling
Du har ved din tilmelding forpligtet dig til at betale det fulde beløb, også hvis du har valgt at betale i rater.

Ændring af betalingskort
Ønsker du at ændre det kort abonnementet eller ratebetaling trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering
Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Returret

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på lbc@innerdrive.dk   og du vil få alle pengene tilbage.

BEMÆRK:
Fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

For workshops, events og forløb online eller fysiske gælder det at ved mindre end 1 måned til afholdelse taget 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage gives ingen refusion. Du er dog altid velkommen til at give din plads til en anden.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud
Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrebekræftelser
Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på tjenesteydelser til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på tjenesteydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår
Hvis Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens bekræftelse af en ordre på tjenesteydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Køb og levering af ydelser

Hvis kurser, undervisning, events eller workshops skulle blive aflyst af Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Køb af udviklingsforløb, rådgivning, coaching og fysioterapi er bindende.
Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon-/onlineforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt og mødested.

Digitale produkter
De er dine til evigt eje, medmindre andet fremgår eller til abonnementet opsiges. Vi forpligter os ikke til at hoste materialet til evig tid. Det er købers ansvar at downloade og tage backup af materialet, hvis køber skulle miste sin adgang. Vi vil dog altid varsle med mindst 14 dage, hvis vi skulle lukke ned for adgangen. Det er købers ansvar at vedligeholde og rette den mailadresse, vi sender varsel på.

Adgang til digitale produkter
Du vil modtage en separat email med dine login oplysninger.
OBS: Gem disse oplysninger.
Du skal bruge dem til at få adgang til dit material, når som helst.
Du logger ind med din email du foretog købet med eller dit Simplero ID.
Skulle du have glemt dit kodeord, kan du anmode om et nyt via log-ind siden.
Du har også adgang til materialet via appen “Simplero” som du finder der hvor nu normalt henter dine apps.

Rettigheder

Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen, CVR 40810625 har alle rettigheder til leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til rådgivning, workshops, undervisning, events og udviklingsforløb. Ved køb opnås licens og brugsret til produkter og materialer, som angivet under det pågældende produkt.

Brugsretten er personlig
Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens virksomhed. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens navn må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen berettiget til en bod på 100.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Tvister og værneting
Enhver tvist mellem Inner Drive og kunde skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Svendborg som første instans.

Ændringer af medlemsbetingelserne
Inner Drive forbeholder sig retten til løbende at ændre handelsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet. Alle kunder bør til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, undervisning, coaching og rådgivning, er begrænset til direkte skade og tab. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.
Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lonni Birkebæk Clausen har handlet simpelt uagtsomt. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Fysioterapi

Priser er angivet i danske kroner (DKK). Fysioterapi er fritaget for moms.

Forbehold
Visse rådgivningsopgaver, hvor ydelsen har karakter af fysioterapi beskrevet nedenfor, anses af skattestyrelsen alligevel for at momspligtige, når de f.eks. er rettet mod virksomheder og ikke enkelt personer. Det er altid skattestyrelsens afgørelse, som er gældende for hvorvidt en ydelse pålægges moms, hvilket vil fremgå af evt. tilbud og faktura.

Ydelsens karakter
I ydelsen “fysioterapi” indgår elementer som instruktion og vejledning i øvelser og fysisk aktivitet, holdnings- og bevægekorrektion, individuel fysisk kompetenceudvikling , ergonomisk sparring og rådgivning, manuel behandling samt visse former for holdtræning af fysioterapeutisk karakter, der har et sundhedsfremmende og forebyggende formål. Hvilke elementer, der bruges, afstemmes i forhold til den aktuelle situation.

Booking af fysioterapi
Booking sker direkte til Lonni Birkebæk Clausen på telefon 93913434. Her er det muligt at aftale lokation (kundens hjemadresse, udendørs, (erhvervs)kundens egne lokaler samt lokale med briks, træningssal eller i særlige tilfælde varmtvandtsbassin Gymnastikhuset, Vornæsvej 14, 5700 Svendborg).

Kunden er selv ansvarlig for at møde op på rette tid og sted.

Afbud, udeblivelse og aflysning

Afbud fra en kunde til en booket tid skal så vidt muligt ske 24 timer før den bookede tid. Afbud gives direkte til Lonni Birkebæk Clausen på mobil 93913434.
Udeblivelse uden afbud til booket tid kan pålægges et udeblivelsesgebyr.

Aflysning
I tilfælde af at det er Lonni Birkebæk Clausen, der aflyser – f.eks. pga. sygdom – vil der hurtigst muligt blive tilbudt en ny tid til fysioterapi.

Levering og betaling for fysioterapi
Når fysioterapi har været afholdt, anses købet for leveret. Betaling kan ske via bank overførsel (Faktura tilsendt kunden på mail) eller via mobile pay

Fortrolighed og personlige oplysninger

Se persondata og privatlivspolitik.

Ansvar
Forsikring ved uheld ved fysioterapi
 
Fysioterapeut Lonni Birkebæk Clausen, autorisationsID 01TX8, har tegnet en erhvervsforsikring via Danske Fysioterapeuter. Denne forsikring dækker i forhold til skader på patienter og patientejendele i forbindelse med fysioterapibehandlingen.

Tilskud 
Det er muligt at få tilskud til fysioterapi, hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark” for alle aktive grupper. Lonni Birkebæk Clausen indberetter til ”danmark”, snarest muligt efter leveret fysioterapi. Det er ikke nødvendigt med henvisning fra egen læge for at få dette tilskud.

Tilskud – det gule sygesikringskort 
Det er ikke muligt at få tilskud herfra.

Intern Sundhedsordning

Ved indgåelse af aftale om intern sundhedsordning, med eller uden fysioterapeutiske ydelser, udfærdiges et skriftligt aftalegrundlag, de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i dette dokument er derudover fortsat gældende med mindre andet er noteret og aftalt skriftligt med kunden.

Freelancekontrakt
Det er muligt at lave en freelanceaftale for en tidsbegrænset periode på f.eks. 3 – 6 måneder af gangen. En freelanceaftale indebærer en udførlig skriftlig kontrakt (med udgangspunkt i standardkontrakt for konsulentydelser kontraktkonsulentydelser ), hvor begge parter bliver enige om indholdet af ydelser, tid og løn/honorar.

For virksomheden er sundhedsydelse med fysioterapi momsfritaget og fradragsberettiget, så længe udgiften afholdes som led i virksomhedens generelle personalepolitik.


For medarbejderen er sundhedsydelse med fysioterapi skattefrit, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.