Workshop for ledere, HR og delegerede medarbejdere:

Den Menneske­lige Faktor – Knæk koden til medarbej­dernes sundhed & trivsel