Workshop for ledere, HR og delegerede medarbejdere:

Knæk koden og støt op om medarbej­dernes sundhed & trivsel