Hvad har integritet og kropsbevidsthed med hinanden at gøre?

De fleste vil gerne kunne svare ja til at de lever et liv i høj integritet. Som ledelsesfigur, hjælper det ikke kun dig selv til et bedre liv, men gør dig mere tydelig i relation med andre, hvilket skaber psykologisk tryghed og gennemsigtighed. Men hvad er integritet og hvad skal der egentlig til for at handle og træffe beslutninger med integritet?

Jeg er tilhænger af Brené Browns definition på integritet: At vælge det modige (fra hjertet) fremfor det komfortable/sikre, vælge det (etisk) rigtige fremfor sjovt, hurtigt og nemt; praktisere sine værdier i stedet for bare at prædike dem.

 

Integritet er med et kropsligt perspektiv: Modet og evnen til at forblive -eller komme hurtigt tilbage til at være – groundet/centreret, mens du mærker din kropslige sansning. At være nærværende med dig selv, også når du bliver bange eller trigget.

 

Sammenhængen mellem integritet og god kropsbevidsthed

Integritet betyder i høj grad at du har kontakt til din kerne (core) og det, der har værdi (cor=hjerte på latin) både i krop og sjæl. At dine tanker og dine værdier afspejler sig i dine ord og handlinger.

Det er faktisk kun muligt at handle i integritet, når du er i balance.

Men hvorfor kræver det mod og hvorfor er det mon ind imellem så svært at praktisere sine tanker og værdier?

Det korte svar er: Fordi du har en krop og et nervesystem.

Krop og nervesystem lagrer gennem livet (især helt tidlig barndom) overlevelsesprogrammer og mønstre, om hvad der er farligt / ubehageligt, og hvad du derfor fremover bør undgå, hvis du skal overleve i denne verden.

Kroppen husker og har du én gang oplevet noget voldsomt, skamfuldt, smertefuldt, stressfuldt, der fik dit nervesystem til at larme og gå amok, så er der nu installeret et lynprogram til din underbevidsthed, for at undgå at dette aldrig kommer til at ske igen.

En høj integritet kræver derfor, at du er bevidst om din “programmering” og kropsligt er i stand til at registrere ubehaget, uden at gå med på automatpilot og  ”den nemme løsning”, men finde en vej til at regulere dit nervesystem.
– Måske er det vigtigt at tilføje, at den nemme løsning ser forskellig ud og for nogle kan være konfrontationen med andre. Det afhænger nemlig af dit foretrukne frygtmønster. Andre er rolige, men har samtidig ikke kontakt til kroppen (freeze-mekanisme) og kan derfor have meget svært ved mærke forskel på om de handler ud af frygt eller fra et dybere sted.

Du kommer væk fra din integritet, når frygt sætter retningen for dine handlinger

Oftest handler vores sårbarhed om en grundlæggende frygt for at blive afvist og ikke være elsket, som dem vi er, og med de behov vi har. Når der er kognitiv dissonans – altså en kløft mellem det vi mærker, tænker og værdsætter som godt og det vi i virkeligheden praktiserer – så skaber det spændinger i kroppen og et lavere selvværd.

Din integritet er derfor allermest på spil i situationer, hvor du må træffe et personligt valg i forhold til hvad der har (etisk) værdi for dig.
Din integritet er også på spil, når det kræver en større mængde energi, for det er kroppen slet ikke interesseret i, derfor opstår et indre dilemma, der kræver bevidst nærvær og god skelneevne.

Vi mærker særligt modstanden i kroppen – og trangen til den nemme løsning i situationer, hvor vi -bevidst eller ubevidst- er bange for og ikke har tillid til at andre vil forstå os. At de bliver sure og tager vores behov, værdier og grænser som et personligt angreb. Spørgsmålet er om den gamle erfaring og dine tanker skal bestemme? – Er det overhovedet sandt, er det nyttigt og er det kærligt?

Det svære skridt for at kunne ændre adfærd, og deraf forblive i integritet, er at være i stand til at være med ubehaget når det gamle frygtprogram kører i baggrunden– altså stressreaktionen og følelserne i din krop, når du gør det der er bedst for dig selv og din integritet og i stedet for det du plejer.

Du skal vide at kroppen aflærer altid programmet med en vis forsinkelse, selvom dit hoved har forstået hvad du må gøre. Det er selvsagt sin sag, og derfor er det forståeligt, når det ikke lykkes. Processen med at lære krop og sind og sig selv at kende kan være udfordrende. Det er derfor helt almindeligt at have behov for hjælp til indsigt i sin adfærd, og til bearbejdning, sansning og tolkning af kroppens signaler, hvilket mine udviklingsforløb i høj grad har fokus på.  Læs mere om min tilgang her: Udviklingsforløb

Sammenhængen mellem (lav) integritet og stress

STRESSBELASTNING opstår, når vi handler ude af integritet med os selv og på den ene eller anden måde overskrider egne grænser eller værdi. Stress kan være symptom på fysisk overbelastning og sygdom, og så kan det i lige så høj grad være forårsaget af at gøre ting, der ikke giver mening og ikke er i overensstemmelse med dine værdier.

Et tydeligt tegn på at nedsat integritet og stress har en forbindelse er det faktum at de fleste, der oplever sygdom og stress som oftest mister den kropslige kontakt til deres center og kerne – helt fysisk opstår en ubalance og en svækkelse af de stabiliserende muskler omkring bækkenet, og det er derfor almindeligt at opleve rygsmerter eller en vis grad af inkontinens, hvis du er syg eller stresset gennem længere tid.

Integritet kræver således først og fremmest at man er bevidst – også kropsbevidst! – og accepterer sin egen sårbarhed. Det hjælper at forstå dit motiv, din grundfrygt og dit frygtmønster. Med kontakt til kroppen kan du mærke og genkende, hvornår du handler ud af frygt og for at undgå det (kropsligt) ubehagelige, og ligeledes hvornår det er din sjæl der taler og handler.

Er du kommet ud af balance, oplever at tvivle på dig selv eller er du frustreret over at mangle overskud og energi, så har du sandsynligvis brug for at finde vejen tilbage til dig selv og ned i kroppen.
Inner Drive hjælper dig og dine kolleger, der hvor du selv har svært at opdage sig selv, og giver dig håndterbare og overkommelige redskaber til stille og roligt at integrere kroppens sansning, så du kan hvile mere i dig selv, agere med større fleksibilitet og bedre dømmekraft i situationer, der måske tidligere ville have stresset dig. Læs her hvad min workshop mentalt sundhedsboost kan gøre for jer  >>

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *