Et godt arbejdsmiljø skabes ved at udvikle medarbejdernes kompetencer til at passe på sig selv

Ligegyldigt hvilket job du har – om du er leder eller menig medarbejder, om du sidder på kontor, arbejder i en produktionshal, i en børnehave, på en skole eller et sygehus – vil der være en række fysiske og mentale krav, du og din krop møder dagligt. Derfor er det vigtigt, at du hele tiden udvikler dine kompetencer, så du kan honorere arbejdets krav, og tillærer dig positive vaner, så du ikke slider for hårdt på dig selv, men holder et helt arbejdsliv.

 

Enhver arbejdsrelateret sygemelding eller komplikation – fysisk eller psykisk – beror på en ubalance i samspillet mellem de opgaver, der skal udføres, medarbejderens forudsætninger og de omgivelser, opgaverne løses i. Hvis vi skal kunne holde til opgaverne i vores arbejdsliv, er der nødt til at være dynamisk balance mellem de tre.
Derfor er det afgørende, at man på arbejdspladsen har øje for hvilke relationelle, mentale og fysiske krav, de enkelte arbejdsopgaver og omgivelserne stiller, og hvilke ressourcer medarbejderne trækker på for at kunne honorere dem.

Individuelle faktorer i opgaveløsningen

Der er ofte fællestræk i den måde, vi udfører ensartede opgaver. Når vi dykker et lag dybere, er min erfaring dog, at det alligevel ser forskelligt ud for hver enkelt. Vi er alle forskellige, og der er altid en individuel faktor, når det kommer til opgaveløsning, ligesom summen af belastninger, opfattelsen af indre og ydre pres, har stor betydning for mestring og anskuelse af vores arbejde.

Vi kan forstyrres af eller have brug for forskellige ting fra vores omgivelser, hvis vi skal fungere optimalt i en arbejdsmæssig kontekst. Derfor er det også afgørende, at hver enkelt medarbejder har en forståelse for de krav, der stilles til krop og psyke og har kompetencer til at vurdere, hvordan vedkommendes egne forudsætninger matcher og sættes i spil.

Vil man skabe et godt arbejdsmiljø kan ergonomien ikke gøre det alene. Der er behov for at vedligeholde eller opøve kompetencer, så hver enkelt medarbejder kan udføre sit arbejde med overskud uge efter uge. Det fremmer arbejdsglæden, forebygger sygedage og giver bedre trivsel for alle.

 

Få kompetencer i at passe på dig selv

Krop og psyke hænger sammen og efter både bedste overbevisning og erfaring vil individuelle kognitive, sociale og psykiske kompetencer, forudsætninger og belastninger, alle afspejle sig kropsligt ved ubalance af enhver art. Netop derfor er mental sundhed og kognitiv adfærd altid en integreret del af mine workshops og undervisning, selvom hovedfokus er på den fysisk kompetenceudvikling, så er det helheden som afgør kroppens bæredygtighed.

ERGONOMI handler om, hvordan man mest hensigtsmæssigt løser sine opgaver med mindst mulig belastning af kroppen. F.eks. korrekt løfteteknik og hjælpemidler eller indstilling af arbejdspladsen og fokus på stillingsskift. Her er fokus ofte på “korrekte bevægemønstre” og på omgivelsernes tilretning.

FYSISK KOMPETENCEUDVIKLING handler om at udvikle de kompetencer, man har brug for, hvis man skal kunne løse sine opgaver igen og igen uden at slide sig selv op. Her er der fokus på medarbejderens kropslige ressourcer i forhold til arbejdet og på sundhedsfremme og forebyggelse. Kompetencerne følger således medarbejderen, også når omgivelserne eller opgaven ændrer sig.

Eksempler på nødvendige kompetencer kan være:

  • Styrke i benene og stabilitet omkring kropskernen, så man med en god løfteteknik kan passe på sin ryg og undgå unødig belastning.
  • Fysisk aktivitet på kontoret, bevægelighed og styrke omkring nakke og skuldre.
  • Redskaber som små nærværs-øvelser og energiopladninger.
  • Pauseteknikker, der gør, at man kan holde fokus, koncentrere sig og være effektiv uden at gå hjem med spændinger, træthed og hovedpine sidst på dagen.

Fælles for at udvikle de kompetencer, som jobbet kræver, er desuden, at man kan mærke kroppens behov. Kropsbevidsthed er derfor essentielt sammen med viden om kroppens opbygning og om fysisk aktivitet, træning og restitution. Jeg sætter endnu en vigtig komponent på; indsigt i sammenhængen mellem krop og psyke – f.eks. de kropslige reaktioner på stress og/eller forskellige både fysiologiske og psykologiske smertemekanismer. Hvorvidt du er i stand til at identificere, rumme og forløse egne følelser, afhænger også af din kropsbevidsthed.

For at kunne passe på dig selv, må du altså kende dig selv kropsligt. Vidste du f.eks.  – At man typisk har et bestemt mønster, man spænder op i ved travlhed? – At vores sansning af kroppen nedsættes, når vi udsættes for stress og sygdom, og vi derfor bliver svagere i den stabiliserende muskulatur – særligt kropskernen – der er helt central for om du kan holde balancen?

 

Få indsigt og støtte til at ændre vaner

Selvom man godt ved, hvor “skoen trykker”, og hvad man egentlig burde gøre, har de fleste (også jeg selv) rigtig svært ved at ændre vaner og livsstil i længere tid, og derved udvikle de nødvendige kompetencer i praksis.

Det er min erfaring, at de fleste faktisk godt kender til korrekt løfteteknik, øvelser og retningslinjer, men når vi står midt i den almindelige hverdag og er optaget af vores arbejde, så glemmer vi, springer over og falder tilbage i gamle mønstre. Det er 100% menneskeligt, og derfor brænder jeg rigtig meget for at videregive min indsigt i motivation og indre drivkræfter og være støtte og guide til vedvarende vaneændringer, når jeg hjælper Inner Drives kunder med balancen mellem krav og ressourcer i deres opgaveløsning.

Når det kommer til at skabe bedre arbejdsmiljøer er styrken ved min tilgang, at jeg prioriterer, hvordan vi ændrer vaner og mønstre uden at spænde ben for os selv. Ikke bare får øje på behovet for ændringer og taler om det, men rent faktisk gør det muligt at skabe de positive forandringer, der giver større arbejdsglæde, energi og overskud – og som samtidig er en kæmpe (økonomisk) gevinst for både arbejdspladsen og medarbejderen selv.

 

Vi har sjældent brug for flere krav og løftede pegefingre

Vi er alt for gode til at bebrejde os selv for ikke at leve op til idealerne om burde, skulle og måtte, og det tager den energi,  vi kunne have brugt på at flytte os. Inner Drives kunder er ligeså forskellige og almindeligt uperfekte, som jeg selv, og derfor er en anerkendende tilgang og at holde det simpelt vigtigt for, at man rykker sig.

Hvor det er muligt tager jeg derfor udgangspunkt i de gaver, der allerede er. – Indbygget i medarbejderens job, og medarbejderens drivkræfter og motivation i forhold til fysisk aktivitet og øvrige kompetencer og muligheder tæt på.

Motivationen til forandring – ikke mindst vedholdenheden til at opnå vedvarende forandring – kræver mod og indsigt. Med indsigt i medarbejderens forudsætninger og personlige mestringsstrategier, er vejen banet for at iværksætte den forandring, der både gavner den pågældende selv og alle andre på arbejdspladsen.

Har I lyst til at udvikle jeres kompetencer til at passe på jer selv i arbejdet så er Inner Drives workshops et godt sted at starte.

Workshops  >

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *