Instinkterne – dit indre kompas

Hvis der findes en genvej til et lykkeligt liv i balance, så går den gennem kroppen og evnen til at acceptere og se potentialet i vores instinkter og uundværlige overlevelsesstrategier. Her forklarer jeg lidt om, hvad instinkterne er i mit univers. Hvordan vi (ubevidst) er styret af disse urkræfter og overlevelsesstrategier.

Min viden om balance, kropsbevidsthed og de 3 instinkter er omdrejningspunkt, når jeg arbejder med forandringsprocesser. Det er nemlig sådan, at kan vi forstå og mærke egne indre motiver, er det muligt at udvide og ændre vores komfortzone. Det sætter os mere fri, så vi kan handle fleksibelt og modent i situationer, der ellers ville skabe frustration og indre konflikt.

Med indsigt i, hvordan de 3 instinkter udspiller sig helt personligt hos dig, er det muligt at skabe en bedre balance og leve det liv, du ønsker. Instinkterne i ubalance er som et uroligt indre barn, mens instinkterne i balance er den modne voksne.

 

Vores adfærd er det meste af tiden styret af indre drivkræfter, der søger handling og svar på disse spørgsmål:

Hvordan får jeg lettest opfyldt mine behov? Hvad hjælper mig væk fra ubehaget?

Altså – Hvad giver mig indre ro og balance?

Det er ikke tilfældigt, vi kalder det mavefornemmelse..

Vores instinkter er drifter, overlevelsesstrategier, men også denne “gut-feeling”, du har med dig, som er udviklet op gennem evolutionen. Drivkræfter, der med kropsbevidsthed bliver din intuitive guide til, hvad du har brug for og fortæller dig hvor dine grænser går. Har du en god kontakt til din indre sansning i kroppen kan den være et fortroligt kompas i hverdagen, og når du ønsker eller oplever forandringer i dit liv.

I dag er det almindeligt kendt indenfor forskning af krop og sind, at vi har en “hjerne nr. 2” lokaliseret i mave/tarm regionen, hvor der er et meget højt antal af neurale forbindelser – ligesom i hjernen.

Vagusnerven – en af motorvejene, som regulerer store dele af det autonome nervesystem – er en af de vigtigste forbindelsesled mellem de 2 hjerner, og det er væsentligt at bemærke at 80 % af aktiviteten gennem vagusnerven går fra kroppen til hjernen. Derfor er det godt at vide noget om de kropslige mekanismer og instinkterne, for at forstå egne og andres handlemønstre og motiver.

 

Instinkterne er den naturlige intelligens, der, fysisk centreret i din krop, i højere grad skal mærkes end forstås med hovedet. Man kan dog alligevel lære meget om sine 3 instinkter ved bevidst at betragte egen adfærd og prioriteringer i hverdagen. Med

bevidsthed kan det lade sig gøre at se og forstå, hvordan vores personlighedstræk (f.eks udtrykrt i enneagramtype) blander sig i tolkningen af instinkterne afhængigt af hvilke følelser, der samtidig er involveret, og hvor meget dette sætter

gang i overlevelsesstrategierne.

De 3 instinkters betydning for den måde vi lever på

Vi har alle adgang til alle 3 basis instinkter. Mavefornemmelsen, der sikrer vores menneskelige eksistens, er udviklet op gennem evolutionen i denne rækkefølge:

  1. Overlever-/selvopretholdelsesinstinktet, som grundlæggende har med sikkerhed, tryghed og den fysiske/fysiologiske overlevelse at gøre. (Reptilhjernen – hjernestamme)
  2. Seksual instinktet, som grundlæggende har med formering, videreførelse af artens bedste gener at gøre. Tiltrækningskraft, energi, karisma og at være attraktiv (Tænk på påfuglens fjerpragt, hanløvens manke og brøl etc.).
  3. Social instinktet, som vi har til fælles med andre pattedyr (det limbiske system, grundfølelser fx. omsorg), som grundlæggende skal sikre os – vores yngels – overlevelse ved at vi er en vigtig del af flokken. (Et pattedyr er forsvarsløst ved fødslen og afhængig af andre for at overleve det først stykke tid.)

For mennesker i dag, ser farerne lidt anderledes ud end for en zebra på savannen, hvilket afspejler sig i vores adfærdsmønstre.

Der er f.eks. forskel på, hvad vi betragter som attraktivt, og hvilke egenskaber hos os selv, vi ønsker at sætte spotlyset på, som skal tiltrække andres opmærksomhed (seksual instinktet). Der er forskel på, hvor meget søvn, næring, rutiner og huslige pligter fylder (overlever-instinktet), og hvor vigtigt det er for os at være en del af et netværk, eller at andre har det godt, for at vi oplever ro og selv har det godt (social-instinktet).

Din prioritering af de 3 instinkter afgør dine talenter og værdier

Når vi i hverdagen møder og mestrer helt almindelige ting, har vi tidligt i livet lavet en ubevidst sortering og prioritering af instinkterne i vigtigt og ikke vigtigt i forhold til de “trusler”, vi har mødt.  Ligeledes, hvad der synes uden betydning eller er vi oplever som “dårlig” adfærd, når det kommer til tryghed og overlevelse.

Man kan sige at input fra instinkterne i samspillet mellem den ubevidste del og mere bevidste del af hjernen (vores personlighed) – for vores overlevelses skyld – har fixeret opmærksomheden på bestemte farer.

Vi har deraf lagret forfinede programmer, så de bedst muligt guider os udenom ubehaget, uden det koster os en stor mængde energi.

Da vi har haft større fokus og opmærksomhed på udvalgte områder, er disse programmer blevet til let tilgængelige talenter. Autopilotprogrammer i luksusudgaven, som den selvkørende bil inkl. alt ekstraudstyr og et ekstra gear.

 

Vi har typisk ét instinkt (luksusbilen) vi tillægger større betydning end de andre og ét “blindt” instinkt (den rustne cykel) vi tillægger mindst betydning og hvor visse emner tilhørende dette instinkt vi ignorerer eller undertrykker værdien af. 
Den måde vi (ubevidst) prioriterer instinkterne har stor betydning for, hvad vi har talent for og også, hvordan vi ser på og bedømmer os selv og andre. Det vi tillægger størst og mindst værdi i arbejdet, i hverdagen, i kærlighedslivet.

Når vi lader os styre af vores dominerende instinkt, føles det som om det er et spørgsmål om liv og død, at få disse behov dækket. I travle og pressede perioder, hvor vi kommer mere i ubalance, vil instinktprioriteringen derfor være mere tydelig, og det dominerende instinkt er umætteligt i et ubevidst  forsøg på indre ro.

Det dominerende instinkt overkompenserer for det, vi ikke har helt så forfinede programmer til, og som derfor koster os mere energi. Den strategi er god på kort sigt, men på langt sigt bringer det os mere ud af balance og ind i frustration.

Kunsten er derfor at opdage sig selv på vej ind i denne spiral ved at lære bevidst at tilgå de øvrige instinkter og områder på en måde, der sikrer bedre balance.

Man kan sige at den rustne cykel trænger til en kærlig hånd, et eftersyn og en smurt kæde, i stedet for at fokusere på at installere mere nyt udstyr i luksusbilen. Det er mere bæredygtigt i længden, men bestemt også svært at gå imod sine drifter, hvilket de fleste, der har forsøgt sig med vaneændringer har erfaring med. Trænger du til nye perspektiver og er du interesseret i at flytte dig markant i din udvikling, så er det instinkterne du skal i dialog med.

Book en gratis samtale, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan inner drive kan hjælpe med bedre balance ved at forstå dit og også andres inner drive.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *