Sådan får du glade, produktive medarbejdere, der ikke ønsker at skifte job

Hvordan skaber man en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne tager medansvar, yder deres bedste, skaber positiv omtale, trives, udvikles og har overskud, energi og lyst til at blive i mange år? Hvordan skaber man en arbejdsplads, som ikke mister specialiserede kompetencer, og dermed heller ikke tid og penge på konstant at skulle rekruttere og oplære nye medarbejdere?

 

Jeg har altid syntes, at ordet “fastholdelse” har en negativ klang. Det lyder ikke rart at blive holdt fast i noget. Det handler i stedet om, at arbejdspladsen er et sted, hvor medarbejderne rent faktisk har lyst til at blive, og hvordan vi kan skabe rammerne for en bæredygtig arbejdsplads, når det kommer til menneskelige ressourcer og arbejdskraft.

Trivsel spiller en meget stor rolle i, hvorvidt en medarbejder er produktiv, har mange eller få sygedage, samt hvor ofte man skifter job. At skabe en attraktiv arbejdsplads kræver, at der er en oplevelse af sammenhæng på alle plan, både på organisations-, team- og individniveau.


“One Size Fits All” eksisterer ikke

Mennesker er forskellige, og der findes i min optik ikke en “One Size Fits All”, når det kommer til arbejdsmiljø og trivsel. Så snart det handler om mennesker, er der altid en individuel faktor på alle niveauer i organisationen, som har indflydelse på, hvordan vi mestrer forskellige udfordringer og arbejdsopgaver.

Når virksomheden er bevidst om dette, er det muligt at tiltrække medarbejdere, som matcher virksomheden i forhold til værdigrundlag, rammer og vilkår samtidig med, det er et match på personprofil og talenter til det enkelte job. Forskelligheden og det individuelle bliver nu til en styrke.

Der er dog alligevel nogle helt grundlæggende ting, som har stor betydning for vores sundhed og trivsel og ikke mindst lysten til at blive:

  • Psykologisk tryghed
  • Godt socialt klima
  • Kroppens bæredygtighed


Vi skifter job, når der er ubalance

Alle tre punkter er absolutte nøgleord, da vores tryghed og tillid er afgørende for, hvordan vi agerer. Trivsel har også stor betydning for vores evne og overskud til læring og udvikling, fremfor at energien bruges på at analysere og på, at vi- med vores ubevidste del af psyken – forsøger at scanne miljøet for farer.

Er arbejdsmiljøet nemlig modsat utrygt og præget af usikkerhed, uigennemsigtighed eller risiko for at stå udenfor “gruppen”, vil den tidligst udviklede del af vores hjerne, som har til opgave at holde os udenfor livsfare, tilsidesætte al anden rationel tænkning og reagere instinktivt ud fra tidligt lagrede overlevelsesstrategier. Hvilket medfører rigide bevæge- og handlemønstre inkl. måden vi træffer beslutninger på, og det sætter sig i kroppen som spændinger, træthed og stress.

Er det et miljø, man skal færdes i dagligt, vil der opstå større og større ubalance. Krop og sind er på overarbejde, og medarbejderne bliver i sidste ende syge, eller vil fjerne sig fra “truslen” og finde nyt arbejde. Læs her mere om hvordan Arbejdsglæde fremmer samhørigheden på arbejdspladsen>>

Sæt fokus på det hele menneske

Et psykologisk og socialt trygt arbejdsmiljø er et sted, hvor medarbejderne har oplevelsen af sammenhæng. Hvor de kan være til stede som hele mennesker. Hvor det er muligt at sige sin mening, give konstruktiv feedback og fejle uden at frygte for store (sociale eller økonomiske) konsekvenser. Det er et miljø, præget af høj autenticitet, tillid, gensidig respekt og følelsen af at være tilstrækkelig i det, man bidrager med.

Du er ekspert i din virksomhed, og hvor du gerne vil drive både dig selv og virksomheden hen. Inner Drive er ekspert i mennesker, adfærdsmønstre og forandringsproceser, at skabe fysisk og psykisk tryghed, og kan hjælpe dig med at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og ønsker at blive. Vil du vide mere, kan du læse om min metode og ydelser lige her >>

Du er også velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du vil vide mere om, hvordan Inner Drive har hjulpet andre arbejdspladser – og hvordan jeg også kan hjælpe din. Se kontaktinfo her >>

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *